Algemene Voorwaarden

- Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Wanneer er niet tijdig schriftelijk wordt opgezegd, ben je verplicht de betaling voort te zetten.

- Het lesgeld staat vermeld op de website en dient in de eerste week van de nieuwe maand betaald te worden.

- Restitutie voor de gemiste lessen is niet mogelijk. De gemiste lessen mogen binnen 4 weken worden ingehaald, mits er minimaal 4 uur van te voren is afgemeld.

- Tijdens schoolvakanties is er geen les. Met uitzondering van de zomervakantie, worden alle vakanties doorbetaald. De gemiste lessen mogen binnen 4 weken worden ingehaald.

- Een les kan door The City Retreat maximaal 1 uur van te voren worden afgezegd, als er niet meer dan 2 deelnemers zijn.

- Massages en privélessen dienen minimaal 48 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden deze doorberekend.

- Indien noodzakelijk, kan The City Retreat de algemene voorwaarden, de huisregels, het lesgeld en het lesrooster tussentijds aanpassen. Cursisten dienen hiervan op de hoogte te worden gesteld.

- The City Retreat kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, diefstal en/of opgelopen letsel van de deelnemer(ster) voor, tijdens of na de lessen.

- Cursist geeft toestemming voor het ontvangen van (digitale) nieuwsbrieven en notificaties van gebeurtenissen van of door The City Retreat. Na het ontvangen van de eerste nieuwsbrief kan cursist zich hiervoor afmelden.

- Deelname aan de les, betekent dat er akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden zijn opgesteld op 01-01-2010